8 juli, 2018

Våra favoritaktier just nu samlade i en portfölj

Portföljens utveckling sedan start

Senast uppdaterad: 2019-09-22

Kategori Bolag Antal aktier Senaste kurs Startkurs Utveckling Exponering
Storbank
Danske Bank (DKK) 139 98,00 kr 135,23 kr −27,5% 13 622 kr
Nordea Bank Abp 234 69,80 kr 78,56 kr −11,1% 16 333 kr
Nischbank
Komplett Bank (NOK) 1 080 9,94 kr 18,28 kr −45,6% 10 735 kr
Collector 310 53,90 kr 64,35 kr −16,2% 16 709 kr
Inkasso Hoist Finance 244 57,60 kr 44,40 kr 29,7% 14 054 kr
Bygg Inwido 252 54,05 kr 59,45 kr −9,1% 13 621 kr
Bostäder
Oscar Properties PREF 115 48,00 kr 164,00 kr −70,7% 5 520 kr
JM −57 247,00 kr 261,90 kr 5,7% −14 079 kr
Retail Clas Ohlson B −160 97,20 kr 92,35 kr −5,3% −15 552 kr
Gaming
Mag Interactive 1 580 14,00 kr 17,62 kr −20,5% 22 120 kr
Qiiwi Interactive −1 000 22,70 kr 14,88 kr −52,6% −22 700 kr
Verkstad
Autoliv 25 763,00 kr 792,07 kr −3,7% 19 075 kr
Volvo B 84 143,45 kr 113,45 kr 26,4% 12 050 kr
Metaller SSAB B 543 25,72 kr 27,60 kr −6,8% 13 966 kr
Valuta Kort EUR/SEK 5 071 10,69 kr 10,38 kr −3,0% −1 572 kr
Kassa −33 877 kr
Summa eget kapital 70 026 kr
Nettoexponering 151%
Bruttoexponering 300%
Portföljens utveckling sedan start −30,0%
SIX RX utveckling sedan start 15,6%

Mer info om portföljen

WeSave-portföljen är en fiktiv portfölj som skapades den 8 juli 2018 med 100 000 kr i startkapital. Den består av investeringscase som vi tror på för tillfället och vår ambition är att den ska prestera bättre än index över tid. Vi försöker vara aktiva investerare och siktar på att göra någon förändring i portföljen nästan varje vecka.

Portföljen kommer från tid till annan ha en ganska hög exponering mot enskilda bolag och sektorer. Riskprofilen kommer variera över tid och stundtals vara mycket hög.

Vi har tagit inspiration från bland annat vår kära soffliggarfond AP7 och vår målsättning är att ha en total exponering i häraden 125% av det egna kapitalet över tid. Med andra ord kommer vi använda oss av belåning när vi finner det lämpligt. Vår övertygelse är att man som investerare har möjlighet att skapa extra värde om man använder belåning på ett ansvarsfullt sätt över tid.

Som en extra krydda kan korta positioner komma att användas men dessa kommer alltid vara betydligt mindre än de långa positionerna.

Regler:

 • Investera bara i långa och korta positioner i aktier. Majoriteten svenska men nordiska eller globala kan också komma att bli aktuellt.
 • Alltid 10-20 st olika innehav i portföljen
 • Max 50% nettoexponering av eget kapital i samma industrigrupp
 • Var alltid 50-150% nettoinvesterad i aktier. Vid kraftiga börsfall kan portföljen nå nettoexponering högre än 150% utan att fler aktier har köpts. I sådana fall är det inte tillåtet att nettoköpa aktier. Om nettoexponeringen når över 200% sker tvångsförsäljning.
 • Bruttoexponering får inte överstiga 300%

Praktikaliteter:

 • Alla förändringar i portföljen görs utanför börsens öppettider och använder senaste stängningskurs för varje aktie
 • Vi gör det enkelt för oss och tar inte hänsyn till några transaktionskostnader.
 • Vi gör det ännu enklare för oss och räknar med 0% ränta på nyttjad belåning och blankning i portföljen.
 • Portföljens utveckling jämförs med indexet SIX RX som speglar hela Stockholmsbörsens värdeförändringar inklusive utdelningar.
 • Vi tar inte hänsyn till valutakursförändringar och skriver i kronor även för utländska aktier.
 • Eventuell belåning får allokeras i en annan valuta än SEK och därmed användas som ett valutabet

Historik

2018-07-08:

Ingående kassa 100 000 kr
Köp/sälj Bolag Antal aktier Senaste kurs Inköpskurs Utveckling Belopp
Köp Nordea Bank 117   85,70 kr   −10 027 kr
Köp Collector 168   59,50 kr   −9 996 kr
Köp JM 65   153,50 kr   −9 978 kr
Köp Oscar Properties 404   24,75 kr   −9 999 kr
Köp Tobin Properties 905   11,05 kr   −10 000 kr
Köp Inwido 327   61,15 kr   −19 996 kr
Köp Scandi Standard 351   57,00 kr   −20 007 kr
Köp Mag Interactive 405   24,70 kr   −10 004 kr
Köp Investor B 56   357,60 kr   −20 026 kr
Köp Hexatronic Group 193   51,70 kr   −9 978 kr
Utgående kassa −30 010 kr

2018-07-19:

Ingående kassa −30 010 kr
Köp/sälj Bolag Antal aktier Senaste kurs Inköpskurs Utveckling Belopp
Sälj Nordea Bank 117 89,44 kr 85,70 kr 4,4% 10 464 kr
Sälj Collector 168 63,90 kr 59,50 kr 7,4% 10 735 kr
Sälj Investor B 56 376,10 kr 357,60 kr 5,2% 21 062 kr
Utgående kassa 12 251 kr

2018-07-23:

Ingående kassa 12 251 kr
Köp/sälj Bolag Antal aktier Senaste kurs Inköpskurs Utveckling Belopp
Köp Husqvarna B 291   68,64 kr   −19 974 kr
Utgående kassa −7 723 kr

2018-08-01:

Ingående kassa −7 723 kr
Köp/sälj Bolag Antal aktier Senaste kurs Inköpskurs Utveckling Belopp
Sälj Hexatronic Group 193 56,70 kr 51,70 kr 9,7% 10 943 kr
Utgående kassa 3 220 kr

2018-08-13:

Ingående kassa 3 220 kr
Köp/sälj Bolag Antal aktier Senaste kurs Inköpskurs Utveckling Belopp
Köp Komplett Bank (NOK) 540   18,52 kr   −10 001 kr
Utgående kassa −6 781 kr

2018-08-16:

Ingående kassa −6 781 kr
Köp/sälj Bolag Antal aktier Senaste kurs Inköpskurs Utveckling Belopp
Köp Hexatronic Group 198   50,50 kr   −9 999 kr
Utgående kassa −16 780 kr

2018-08-22:

Ingående kassa −16 780 kr
Köp/sälj Bolag Antal aktier Senaste kurs Inköpskurs Utveckling Belopp
Sälj JM 65 181,15 kr 153,50 kr 18,0% 11 775 kr
Köp Autoliv 25   815,40 kr   −20 385 kr
Utgående kassa −25 390 kr

2018-08-24:

Ingående kassa −25 390 kr
Köp/sälj Bolag Antal aktier Senaste kurs Inköpskurs Utveckling Belopp
Köp Mag Interactive 405   19,92 kr   −8 068 kr
Utgående kassa −33 457 kr

2018-08-28:

Ingående kassa −33 457 kr
Köp/sälj Bolag Antal aktier Senaste kurs Inköpskurs Utveckling Belopp
Sälj Inwido 327 74,30 kr 61,15 kr 21,5% 24 296 kr
Utgående kassa −9 161 kr

2018-08-31:

Ingående kassa −9 161 kr
Köp/sälj Bolag Antal aktier Senaste kurs Inköpskurs Utveckling Belopp
Köp Hexatronic Group 198   47,15 kr   −9 336 kr
Utgående kassa −18 497 kr

2018-09-02:

Ingående kassa −18 497 kr
Köp/sälj Bolag Antal aktier Senaste kurs Inköpskurs Utveckling Belopp
Sälj Oscar Properties 404 23,40 kr 24,75 kr −5,5% 9 454 kr
Sälj Tobin Properties 905 11,30 kr 11,05 kr 2,3% 10 227 kr
Köp Oscar Properties PREF 115   174,00 kr   −20 010 kr
Utgående kassa −18 827 kr

2018-09-05:

Ingående kassa −18 827 kr
Köp/sälj Bolag Antal aktier Senaste kurs Inköpskurs Utveckling Belopp
Köp Electrolux B 50   199,20 kr   −9 960 kr
Utgående kassa −28 787 kr

2018-09-05:

Ingående kassa −28 787 kr
Köp/sälj Bolag Antal aktier Senaste kurs Inköpskurs Utveckling Belopp
Köp Intrum 90   222,30 kr   −20 007 kr
Utgående kassa −48 794 kr

2018-09-13:

Ingående kassa −48 794 kr
Köp/sälj Bolag Antal aktier Senaste kurs Inköpskurs Utveckling Belopp
Sälj Husqvarna B 146 73,80 kr 68,64 kr 7,5% 10 775 kr
Köp Collector 155   64,60 kr   −10 013 kr
Utgående kassa −48 032 kr

2018-09-15:

Ingående kassa −48 032 kr
Köp/sälj Bolag Antal aktier Senaste kurs Inköpskurs Utveckling Belopp
Sälj Intrum 45 243,30 kr 222,30 kr 9,4% 10 949 kr
Köp Electrolux B 50   193,95 kr   −9 698 kr
Utgående kassa −46 781 kr

2018-09-17:

Ingående kassa −46 781 kr
Köp/sälj Bolag Antal aktier Senaste kurs Inköpskurs Utveckling Belopp
Sälj Scandi Standard 351 58,40 kr 57,00 kr 2,5% 20 498 kr
Köp Komplett Bank (NOK) 540   18,04 kr   −9 742 kr
Köp Collector 155   64,10 kr   −9 936 kr
Utgående kassa −45 960 kr

2018-09-19:

Ingående kassa −45 960 kr
Köp/sälj Bolag Antal aktier Senaste kurs Inköpskurs Utveckling Belopp
Sälj Husqvarna B 145 79,24 kr 68,64 kr 15,4% 11 490 kr
Utgående kassa −34 470 kr

2018-10-04:

Ingående kassa −34 470 kr
Köp/sälj Bolag Antal aktier Senaste kurs Inköpskurs Utveckling Belopp
Köp Danske Bank (DKK) 63   158,60 kr   −9 992 kr
Köp Nordea Bank Abp 109   91,65 kr   −9 990 kr
Utgående kassa −54 452 kr

2018-10-08:

Ingående kassa −54 452 kr
Händelse Bolag Antal aktier Utdelning Belopp
Utdelning Electrolux B 100 4,15 kr 415 kr
Utgående kassa −54 037 kr

2018-11-02:

Ingående kassa −54 037 kr
Händelse Bolag Antal aktier Utdelning Belopp
Utdelning Oscar Properties PREF 115 5,00 kr 575 kr
Utgående kassa −53 462 kr

2018-11-03:

Ingående kassa −53 462 kr
Köp/sälj Bolag Antal aktier Senaste kurs Inköpskurs Utveckling Belopp
Sälj Electrolux B 100 200,60 kr 192,43 kr 4,2% 20 060 kr
Köp Nordea Bank Abp 125   79,88 kr   −9 985 kr
Köp NCC B 75   133,10 kr   −9 983 kr
Utgående kassa −53 369 kr

2018-11-20:

Ingående kassa −53 369 kr
Händelse Bolag Antal aktier Utdelning Belopp
Utdelning Autoliv 25 5,58 kr 140 kr
Utgående kassa −53 230 kr

2018-11-25:

Ingående kassa −53 230 kr
Köp/sälj Bolag Antal aktier Senaste kurs Inköpskurs Utveckling Belopp
Sälj Intrum 45 231,30 kr 222,30 kr 4,0% 10 409 kr
Köp Volvo B 84   123,45 kr   −10 370 kr
Utgående kassa −53 191 kr

2018-12-02:

Ingående kassa −53 191 kr
Köp/sälj Bolag Antal aktier Senaste kurs Inköpskurs Utveckling Belopp
Sälj Hexatronic Group 396 49,80 kr 48,83 kr 2,0% 19 721 kr
Köp Danske Bank (DKK) 76   131,40 kr   −9 986 kr
Köp Mag Interactive 770   12,68 kr   −9 764 kr
Utgående kassa −53 220 kr

2019-01-16:

Ingående kassa −53 220 kr
Köp/sälj Bolag Antal aktier Senaste kurs Inköpskurs Utveckling Belopp
Sälj NCC B 75 144,45 kr 133,10 kr 8,5% 10 834 kr
Köp Hoist Finance 244   44,40 kr   −10 834 kr
Utgående kassa −53 220 kr

2019-02-04:

Ingående kassa −53 220 kr
Händelse Bolag Antal aktier Utdelning Belopp
Utdelning Oscar Properties PREF 115 5,00 kr 575 kr
Utgående kassa −52 645 kr

2019-02-21:

Ingående kassa −52 645 kr
Händelse Bolag Antal aktier Utdelning Belopp
Utdelning Autoliv 25 5,77 kr 144 kr
Utgående kassa −52 501 kr

2019-03-18:

Ingående kassa −52 501 kr
Händelse Bolag Antal aktier Utdelning Belopp
Utdelning Danske Bank (DKK) 139 8,50 kr 1 182 kr
Utgående kassa −51 319 kr

2019-03-29:

Ingående kassa −51 319 kr
Händelse Bolag Antal aktier Utdelning Belopp
Utdelning Nordea Bank Abp 234 7,21 kr 1 687 kr
Utgående kassa −49 632 kr

2019-04-04:

Ingående kassa −49 632 kr
Händelse Bolag Antal aktier Utdelning Belopp
Utdelning Volvo B 84 10,00 kr 840 kr
Utgående kassa −48 792 kr

2019-05-21:

Ingående kassa −48 792 kr
Händelse Bolag Antal aktier Utdelning Belopp
Utdelning Autoliv 25 5,99 kr 150 kr
Utgående kassa −48 642 kr

2019-06-25:

Ingående kassa −48 642 kr
Köp/sälj Bolag Antal aktier Senaste kurs Startkurs Utveckling Belopp
Sälj Qiiwi Interactive 1 000   14,88 kr   14 880 kr
Utgående kassa −33 762 kr

2019-06-28:

Ingående kassa −33 762 kr
Köp/sälj Bolag Antal aktier Senaste kurs Startkurs Utveckling Belopp
Sälj Clas Ohlson B 160   92,35 kr   14 776 kr
Utgående kassa −18 986 kr

2019-07-02:

Ingående kassa −18 986 kr
Köp/sälj Bolag Antal aktier Senaste kurs Startkurs Utveckling Belopp
Köp SSAB B 543   27,60 kr   −14 987 kr
Utgående kassa −33 973 kr

2019-07-14:

Ingående kassa −33 973 kr
Köp/sälj Bolag Antal aktier Senaste kurs Startkurs Utveckling Belopp
Sälj JM 57   261,90 kr   14 928 kr
Utgående kassa −19 045 kr

2019-07-15:

Ingående kassa −19 045 kr
Köp/sälj Bolag Antal aktier Senaste kurs Startkurs Utveckling Belopp
Köp Inwido 252   59,45 kr   −14 981 kr
Utgående kassa −34 026 kr

2019-08-20:

Ingående kassa −34 026 kr
Händelse Bolag Antal aktier Utdelning Belopp
Utdelning Autoliv 25 5,99 kr 150 kr
Utgående kassa −33 877 kr