Qiiwi Interactive: Vad ser småspararkollektivet i aktien?

Efter en vår av fortsatt härdsmälta i portföljen försöker vi nu vakna till liv med en ny twist: Long/Short Equity. Gamla regeln om andel aktier i portföljen ändras till att gälla nettoexponering från och med nu och kompletteras enligt nedan: Var alltid 50-150% nettoinvesterad i aktier. Vid kraftiga börsfall kan portföljen nå nettoexponering högre än Läs mer om Qiiwi Interactive: Vad ser småspararkollektivet i aktien?[…]